Bouwburozuid

Expertises

Wij zijn een onafhankelijk bouwadviesbureau, met diverse expertises en veel praktijkervaring in de bouw. Voor elke uitdaging hebben we een slimme oplossing. 

 

Project coördinatie

U heeft een plan, een visie, vergevorderd of nog te definieren, maar hoe nu verder? Met wie verder? Wat of wie eerst? Wie doet wat? Hoe luidt de wet en regelgeving? Wat zijn de kosten? Wie levert kwalieit? Wie bewaakt kwaliteit? Wie beoordeeld kwaliteit?​​​​​​​

Bij een bouwkundig vraagstuk komen nogal wat disciplines met elk hun specifieke parameters kijken. Door onze brede en lange bouwkundige ervaring kunnen wij duidelijkheid voor u scheppen, zaken in de juiste volgorde,- en personen op de juiste plaats zetten. Overzicht creëren om zo uw plan en visie te realiseren binnen een afgesproken budget en planning. Wij doen dit samen met u, door eerst goed te luisteren, daarna te adviseren en pas daarna (als u dat wenst) te organiseren.

Project engineering

U heeft een vraagstuk, globaal, of in detail, maar wie werkt het uit? Wie heeft de specifieke kennis die u nodig heeft om uw plan te concretiseren?

Of het nu gaat om bouwkosten, ontwerp, bouwfysica, akoestiek, planning, brandveiligheid, duurzaamheid, installatietechniek, procesmanagement, directievoering, uitvoering of andere vragen wij helpen u verder.

Met meer dan 20 jaar kennis en ervaring en een geselecteerd netwerk van partners zijn wij uw “one-stop-shop” met alle specifieke kennis gebundeld onder een dak. Wij beantwoorden uw vraagstuk.

Bouwkostenmanagement

U wilt bouwen, grond aankopen, misschien eerst slopen, nieuwbouw, renovatie, restauratie, groot onderhoud, deelsloop, totaalsloop, saneren, maar wat kost het?

Dat is de meest gestelde vraag bij ons buro. Niet vreemd, want bijna elk bouwkundig of vastgoed gerelateerd plan valt of staat met kosten. Maar wie kan op voorhand inzicht geven in bouwkosten? Wie kan (met soms nog summiere informatie) een bouwkosten-raming maken? Wie kan op basis van uitgewerkte tekeningen en bestek een open detailbegroting maken? Wie kan een elementenbegroting maken?

Wij zijn als calculatieburo ontstaan, dat is het fundament van ons bedrijf. Wij kunnen u helpen met budgetteren in planvormingsfase. Wij kunnen u helpen met detail-begroten bij uitgewerkte plannen, maar ook met budgetbewaking tijdens uitvoering. Wij voeren al meer als 20 jaar bouwkostenmanagement uit voor overheidsinstellingen, zorginstellingen, architecten, aannemers en particulieren.​​​​​​​

Uitvoering

Wie moet bij uw project betrokken worden? Met welke aannemer gaat u in zee? Hoe organiseren we dit? Wie besteedt aan? Wie maakt contractafspraken? Wie voert projectmanagement / directievoering uit? Wie maakt een planning? Wie bewaakt de planning en de kosten? Wie levert op?

Deze vragen komen bij ons steeds vaker terug. Omdat wij veelal al in het voortraject als adviseur worden ingeschakeld hebben wij een band met opdrachtgever en project. Wij kunnen dan ook de volledige uitvoering-, (lees: “bouw”) voor u uit handen nemen.

In het overgrote deel van alle projecten waar wij in het voortraject als adviseur zijn ingeschakeld, zijn wij ook gevraagd om de hele uitvoering te organiseren, (lees: “bouwen”). Zo is uw project, van start to finish, in goede handen.​​​​​​​

Wij zijn er als u ons nodig heeft.

Contact opnemen